ZP/40/2017 - Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
Formularz cenowy - MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono w dniu 26.06.2017 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-07-11 14:03:59
Zmianę wprowadził:Ewa Twardowska