ZP/37/2017 - Zlecenie nadzoru autorskiego wraz z usługami stałego serwisu eksploatacyjnego dla szpitalnych systemów informatycznych funkcjonujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
JEDZ
PYTANIA I ODPOWIEDZI
SIWZ - ZMIANA
ZMIANA OGŁOSZENIA
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zg. z art. 92 Ustawy Pzp
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-08-03 12:29:57
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek