ZP/43/2017 Świadczenie usług pralniczych  wraz z usługą transportową na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
SIWZ po modyfikacji (załączniki 2, 3, 11, 15)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Wyjaśnienia treści SIWZ
Przedłużenie terminu składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-07-19 13:15:25
Zmianę wprowadził:Ewa Walkowiak – Dziubich