ZP/49/2017 Przebudowa i rozbudowa Kliniki Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap III: Budynek B-1 – Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Klinika Psychiatrii Młodzieżowej- sprawa nr ZP / 49 / 2017
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OPIS TECHNICZNY I BIOZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Architektura M
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Architektura P
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Architektura piwnica
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje elektryczne
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje centralnego ogrzewania
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje klimatyzacyjno - wentylacyjne
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje wod.-kan.
OPIS CSK
PRZEKRÓJ A-A
PRZEKRÓJ B-B
RZUT M
RZUT P
RZUT 1 P. ISTNIEJĄCY
RZUT DACHU
RZUT PARTERU
RZUT PIWNIC
ZESTAWIENIE STOLARKI 1
ZESTAWIENIE STOLARKI 2
OPIS CO
RYSUNKI CO
PLAN INSTALACJI TELE
OPIS TECHNICZNY B1
SCHEMAT SAP
SCHEMAT E12
SCHEMAT E13
SCHEMAT E14
SCHEMAT E15
SCHEMAT E16
SCHEMAT E17
SCHEMAT E18
SCHEMAT E11
ZESTAW TABLIC E20
ZESTAW TABLIC E19
ZESTAW TELE E6
ZESTAW TELE E7
ZESTAW TELE E9
ZESTAW TELE E3
ZESTAW TELE E4
ZESTAW TELE E5
ZESTAW TELE E2
ZESTAW TELE E10
KONSTRUKCJA 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
OPIS TECHNICZNY
WENTYLACJA ZESTAWIENIE
OPIS WENTYLACJA
OPIS WOD.KAN
WOD.KAN ODDZ.P
WOD.KAN.ODDZ.M
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Architektura M wersja word
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Architektura P w.word
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Architektura piwnica w.word
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje elektryczne w.word
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje centralnego ogrzewania w.word
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje klimatyzacyjno - wentylacyjne w.word
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje wod.-kan. w.word
PYTANIA I ODPOWIEDZI
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje klimatyzacyjno - wentylacyjne w.excel_modyfikacja
Rzuty dot. wentylacji i klimatyzacji plik dwg.
MODYFIKACJA Z 26.07.2017
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje klimatyzacyjno - wentylacyjne w.excel_modyfikacja 26.07.2017
ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-08-09 11:16:03
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek