ZP/51/2017 Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Zespołu Chirurgii Jednego Dnia Oddziału Klinicznego Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, pomieszczeń Zakładu Patologii Jamy Ustnej w budynku A-3 oraz dostosowania pomieszczeń po laboratorium w budynku B-1.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OPIS TECHNICZNY I BIOZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW – Architektura unity
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW – Architektura 24h
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje elektryczne i p.poż unity
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje elektryczne i p.poż 24h
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje sanitarne unity
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje sanitarne 24h
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje wod – kan., went. – klim. Labo
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Instalacje elektryczne Labo
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW – Architektura Labo
TECHNOLOGIA 24H
TECHNOLOGIA UNITY
A1 24H
A1 BOKSY
A2 24H
A2 BOKSY
A3 24H
A3 BOKSY
A4 24H
A4 BOKSY
A5 24H
A5 BOKSY
A6 BOKSY
E1 24H
E1 BOKSY
E2 24H
E2 BOKSY
E3 24H
E3 BOKSY
E4 24H
E4 BOKSY
OPIS TECHNICZNY 24H
OPIS TECHNICZNY UNITY
OPIS TECHNICZNY.2 24H
OPIS TECHNICZNY.3
OPIS TECHNICZNY.4
OPIS TECHNICZNY.5
RZUT UNITY CO
RZUT UNITY G
RZUT UNITY S
RZUT UNITY W
RZUT UNITY WK
OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA LABO
RYS 1 LABO
RYS 2 LABO
RYS 3 LABO
RYS 4 LABO
RYS 5 LABO
RYS 6 LABO
RYS 7 LABO
RYS 8 LABO
SPEC. TECHNICZNA LABO
ELEKTRYKA OPIS LABO
E01 LABO
E02 LABO
STWOIR OPIS LABO
OPIS INST. WOD.KAN LABO
WK2 LABO
WK1 LABO
WK3 LABO
WK4 LABO
STWIOR WKAN LABO
ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-08-09 11:25:16
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek