ZP/50/2017- Dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
2017-07-21-Ogłoszenie o zamówieniu
2017-07-21-SIWZ_Zal_1_3_4_5_6_7_8
2017-07-21-Formularz asortymentowo-cenowy_Zal_2
2017-07-27-Wyjaśnienia treści SIWZ+Modyfikacja1
2017-07-27-SIWZ_Zal_1_3_4_5_6_7_8-PO MODYFIKACJI1
2017-07-31- Zbiorcze zestawienie ofert
2017-08-17-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-08-17 09:43:38
Zmianę wprowadził:Krzysztof Dopierała