ZP/53/2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń biurowych wraz z odbiorem i utylizacją zużytych
Dokumenty do pobrania:
ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
specyfikacja isotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 - magazyn B-1
załącznik nr 1- magazyn Sporna
załącznik nr 1- magazyn A1+A3
załącznik nr 2-5
pytania i odpowiedzi
zestawienie z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-08-03 09:57:18
Zmianę wprowadził:Katarzyna Konopska