ZP/47/2017 Dostawa i montaż wyposażenia sali fantomowej wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Zakładu Stomatologii Ogólnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Załącznik nr 2
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (do wypełnienia poprzez narzędzie dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter)
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia PDF
Modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie o sprostowaniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji
Przedłużenie terminu składania ofert
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert ZP_47_2017
Informacja o wyborze i unieważnieniu
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-09-14 07:22:01
Zmianę wprowadził:Ewa Walkowiak – Dziubich