ZP/56/2017 Remont szatni studenckich i asystenckich w piwnicach Budynku B-1
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA TECHN. WYKON. I ODBIORU ROBÓT
OPIS TECHNICZNY I BIOZ
RZUT PIWNIC
PRZEDMIAR P.POŻ
PRZEDMIAR BUDOWLANE
PYTANIA I ODPOWIEDZI
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-09-01 13:09:03
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek