ZP/57/2017 zlecenie nadzoru autorskiego wraz z usługami stałego serwisu eksploatacyjnego dla szpitalnych systemów informatycznych funkcjonujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
PYTANIA I ODPOWIEDZI
MODYFIKACJA
ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT ZG. Z ART 86 UST. 5 USTAWY PZP
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-08-29 09:38:36
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek