ZP/62/2017 - Dostawa jednorazowego i wielorazowego specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ oraz Zał. 1, 3, 4, 5, 6,7
Załącznik Nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przedłużenie terminu składania ofert
Wyjaśnienia treści SIWZ
Załącznik Nr 2 po modyfikacji
Wyjaśnienia treści SIWZ - sprostowanie do pyt. nr 17
Informacja z otwarcia ofert
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-09-20 06:31:01
Zmianę wprowadził:Ewa Walkowiak – Dziubich