ZP/61/2017 - Rozbudowa systemu informatycznego wraz z nadzorem autorskim oraz usługami stałego serwisu eksploatacyjnego dla szpitalnych systemów informatycznych funkcjonujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II
Sprostowanie do wyjaśnień
Modyfikacja_Załącznika nr 2 i 9b (dot. Pakietu nr 2)
Zestawienie ofert z otwarcia - zamieszczono w dniu 02.10.2017 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-04-05 11:58:36
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek