ZP/68/2017 - Dostawy generatorów/radiofarmaceutyków/zestawów do znakowania technetem

Dokumenty do pobrania:
ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia i załączniki
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
pytania i odpowiedzi
tabela 1A PO ZMIANACH
pytania i odpowiedzi cz. 2
zmiany do siwz
zestawienie z otwarcia ofert
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-poprawiony formularz 21.11.2017
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-11-21 08:13:39
Zmianę wprowadził:Katarzyna Konopska