ZP/69/2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia część 1
załącznik nr 1 - opis przedemiotu zamówienia część 2
załącznik nr 1 - opis przedemiotu zamówienia część 3
załącznik nr 1 - opis przedemiotu zamówienia część 4
załącznik nr 1 - opis przedemiotu zamówienia część 5
załącznik nr 1 - opis przedemiotu zamówienia część 5_1
załącznik nr 1 - opis przedemiotu zamówienia część 5_2
załącznik nr 1 - opis przedemiotu zamówienia część 5_3
załącznik nr 1 - opis przedemiotu zamówienia część 5_4
załaczniki 2-5
załacznik nr 3 (JEDZ)
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia część 2- zmiana
załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia część 4- zmiana w poz.19
pytania i odpowiedzi cz. 1
pytania i odpowiedzi cz. 2
pytania i odpowiedzi cz. 3
pytania i odpowiedzi cz. 4
pytania i odpowiedzi cz. 5
pytania i odpowiedzi cz. 6
pytania i odpowiedzi cz. 7
pytania i odpowiedzi cz. 8
pytania i odpowiedzi cz. 9
pytania i odpowiedzi cz. 10
ogłoszenie o zmainie ogłoszenia _1
ogłoszenie o zmiane ogłoszenia_2
zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
pytania i odpowiedzi cz. 1- zmiana
zestawienie z otwarcia ofert
INFORMACJA O WYNIKU DOT. CZĘŚCI 1, 2, 3 i 5
INFORMACJA O WYNIKU DOT. CZĘŚCI 4
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-04-05 11:59:19
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek