ZP/78/2017 Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Zestaw do wykonywania badań z wykorzystaniem tomografu komputerowego
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
JEDZ _ xml
JEDZ _ pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2
ZMIANA OGŁOSZENIA
ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-04-05 12:00:22
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek