ZP/80/2017 - Zakup karetki medycznej do przewozu osób dializowanych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
PARAMETRY TECHNICZNE - Załącznik NR 3 do SIWZ
WYJAŚNIENIA DO SIWZ
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - zamieszczono w dniu 03.11.2017 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-04-05 12:00:27
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek