ZP /81/ 2017 - Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach i na terenie SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej w Łodzi przy ul. Pankiewicza 16 (dawnej ul. Spornej 36/50)
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z Załącznikami
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przedłużenie terminu składania ofert
Wyjaśnienie treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-04-05 12:00:35
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek