ZP/77/2017 Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 2 (excel)
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (do wypełnienia poprzez narzędzie dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter)
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ II
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze ofert
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-04-05 12:00:40
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek