ZP/82/2017 Zakup sprzętu i aparatury medycznej Aparat RTG ze skopią dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, CSK UM w Łodzi ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
JEDZ_XML
JEDZ_PDF
PYTANIA I ODPOWIEDZI
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
ZMIANA OGŁOSZENIA
ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-04-05 12:00:51
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek