ZP / 76 / 2017 Dostawa odczynników i sprzętu wraz dzierżawą urządzeń na potrzeby laboratoriów dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.  
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załącznik nr 2_Pakiety nr 1-18
Załącznik nr 2_Pakiety nr 19-24
Załącznik nr 2_Pakiety nr 25-44
Załącznik nr 2_Pakiety nr 45-77
Załącznik nr 2_Pakiety nr 78-95
Załącznik nr 2_Pakiety nr 96-97
Załącznik nr 3 do pakietów 1-31
Załącznik nr 3 do pakietów 32-97
JEDZ
MODYFIKACJA 1_Załącznik nr 2_Pakiety nr 45-77
MODYFIKACJA 1_Załącznik nr 2_Pakiety nr 78-95
2017-11-28-Ogłoszenie o sprostowaniu
2017-11-28-Wyjaśnienia_modyfikacja_2
2017-11-28-SIWZ_modyfikacja_2
2017-11-28-Załącznik nr 2_Pakiety nr 96-98_modyfikacja 2
2017-11-28-Załącznik nr 3_do pakietów 32-98_modyfikacja 2
2017-12-22-Ogłoszenie o sprostowaniu
2017-12-22-Wyjaśnienia_modyfikacja_3
2017-12-22-SIWZ_modyfikacja_3
2017-12-22-Załącznik nr 2_Pakiety nr 25-44_modyfikacja 3
2017-12-22-Załącznik nr 2_Pakiety nr 45-77_modyfikacja 3
2017-12-22-Załącznik nr 2_Pakiety nr 78-95_modyfikacja 3
2017-12-22-Załącznik nr 3_Pakiety nr 1-31_modyfikacja 3
2017-12-22-Załącznik nr 3_Pakiety nr 32-98_modyfikacja 3
2017-12-28-Wyjaśnienia_modyfikacja_4
2017-12-28-SIWZ_ZP_76_2017_modyfikacja 4
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- zamieszczona 11.01.2018
Wyniki cz. I (dot. pakietów nr 1-48; 50-98)
Wyniki cz. II (dot. pakietu nr 49 )
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-04-05 12:01:32
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek