ZP/66/2017 Dostawa urządzeń medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ......................................................................................................................................................................................................................................................... Postępowanie w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-0044/16 pn. Unowocześnienie aparatury do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
FORMULARZ ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ JEDZ - w.edytowalna
FORMULARZ JEDZ - w.pdf
WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ - dot. PAKIETU NR 1_opis.1.
WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ - dot. PAKIETU NR 1_opis.2.
WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ - dot. PAKIETU NR 1_opis.3.
WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ - dot. PAKIETU NR 1_opis.4.
WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ - dot. PAKIETU NR 1_opis.5.
WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ - dot. PAKIETU NR 1_dok.elektryczne
WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ - dot. PAKIETU NR 1_dok.teletechniczne
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-12-27 12:06:56
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek