ZP/66/2017 Dostawa urządzeń medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ......................................................................................................................................................................................................................................................... Postępowanie w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-0044/16 pn. Unowocześnienie aparatury do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
FORMULARZ ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ JEDZ - w.edytowalna
FORMULARZ JEDZ - w.pdf
WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ - dot. PAKIETU NR 1_opis.1.
WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ - dot. PAKIETU NR 1_opis.2.
WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ - dot. PAKIETU NR 1_opis.3.
WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ - dot. PAKIETU NR 1_opis.4.
WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ - dot. PAKIETU NR 1_opis.5.
2018-01-23-Ogłoszenie o sprostowaniu
WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ - dot. PAKIETU NR 1_dok.elektryczne
2018-02-12-Ogłoszenie o sprostowaniu2
WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ - dot. PAKIETU NR 1_dok.teletechniczne
2018-02-13-Formularz asortymetnowo-cenowy_Zal_1-PO MODYFIKACJI1
2018-02-13-Wyjaśnienia treści SIWZ+Modyfikacja1
2018-02-19-Ogłoszenie o sprostowaniu3
2018-02-19-SIWZ_Zal_1_3_5_6_7_8_9-PO MODYFIKACJI2
2018-02-19-Formularz asortymetnowo-cenowy_Zal_1-PO MODYFIKACJI2
2018-02-19-Wyjaśnienia treści SIWZ+Modyfikacja2
2018-02-28-Wyjaśnienia treści SIWZ 3
2018-03-07-Zbiorcze zestawienie ofert
2018-03-07-Załącznik do zbiorczego zestawienia ofert
2018-03-23-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-03-23 12:13:30
Zmianę wprowadził:Krzysztof Dopierała