ZP/ 2 /2018 - Dostawa  implantów ortopedycznych na potrzeby Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z Załącznikami Nr 1, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3 - JEDZ XML
Załącznik Nr 3 - JEDZ PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ
Załącznik Nr 3A - instrukcja wypełnienia JEDZ
Przedłużenie terminu składania ofert
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-01-30 14:12:01
Zmianę wprowadził:Agnieszka Dominczyk