Archiwum – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Lp. Data Treść przetargu
1 08-01-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej.
2 12-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii.
3 11-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
4 08-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
5 08-12-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej.
6 08-12-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rynochirurgii i operacji endoskopowych nosa i zatok przynosowych.
7 06-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń w zakresie badań genetycznych.
8 05-12-2017 Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii.
9 04-12-2017 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych (usług farmaceutycznych) z zakresu przygotowania leków w dawkach indywidualnych dla pacjentów Ośrodka Pediatrycznego im. Marii Konopnickiej.
10 30-11-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
11 29-11-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
12 28-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
13 24-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu elektroradiologii.
14 24-11-2017 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej.
15 24-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii klasycznej.
16 22-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych.
17 17-11-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
18 16-11-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc
19 16-11-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii
20 16-11-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii
21 15-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii - dializoterapii.
22 10-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
23 02-11-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej w Szpitalnym Oddziale Ratownictwa Medycznego z Działem Przyjęć w Ośrodku Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej
24 26-10-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci w Ośrodku Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej, ul. Sporna 36/50 w Łodzi
25 23-10-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.
26 19-10-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej w Szpitalnym Oddziale Ratownictwa Medycznego z Działem Przyjęć w Ośrodku Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej
27 17-10-2017 Publikacja ogłoszeń prasowych o realizowanych szkoleniach w celach rekrutacyjno-promocyjnych projektu pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
28 10-10-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.
29 05-10-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
30 04-10-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
31 29-09-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
32 29-09-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii
33 15-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
34 15-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
35 13-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
36 13-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii - dializoterapii.
37 06-09-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej.
38 05-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego
39 04-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej.
40 30-08-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii.
41 22-08-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej.
42 22-08-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
43 22-08-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.
44 02-08-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradni diabetologicznej.
45 14-07-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz z zakresu ortodoncji.
46 06-07-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.
47 04-07-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
48 16-06-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny.
49 14-06-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w zakresie psychiatrii.
50 09-06-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej.
51 08-06-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii - dializoterapii.
52 02-06-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie usług zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
53 01-06-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego
54 31-05-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii.
55 31-05-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci w Ośrodku Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej.
56 31-05-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradni reumatologicznej
57 23-05-2017 Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej dla uczestników szkoleń w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
58 22-05-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci w Ośrodku Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej
59 19-05-2017 Usługa cateringowa podczas szkoleń specjalistycznych z zakresu chorób i zaburzeń psychicznych w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
60 17-05-2017 Wykonanie oraz dostawę materiałów szkoleniowych, biurowych i promocyjnych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zamówienie realizowane będzie w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
61 11-05-2017 Postępowanie konkursowe na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii
62 11-05-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii
63 10-05-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej i psychiatrii dla dzieci i młodzieży
64 04-05-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
65 11-04-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny pielęgniarki/pielęgniarzy
66 21-03-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
67 17-03-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
68 13-03-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii.
69 09-03-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
70 01-03-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii
71 14-02-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej
72 13-02-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
73 08-02-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny pielęgniarki/pielęgniarzy.
74 03-02-2017 Zapytanie  ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu przygotowanego w ramach Konkursu zamkniętego nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016.
75 03-02-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.
76 31-01-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii
77 25-01-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci w Ośrodku Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej, ul. Sporna 36/50 w Łodzi
78 25-01-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej.
79 25-01-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii
80 16-01-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny pielęgniarki/pielęgniarzy.
81 09-01-2017 Konkurs na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii transfuzjologicznej oraz obsługę banku krwi w Ośrodku Pediatrycznym im. M. Konopnickiej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
82 29-12-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
83 23-12-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
84 21-12-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii
85 21-12-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżuru medycznego w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Oddechowego i Bezdechu Sennego, ul. Mazowiecka 6/8 w Łodzi
86 12-12-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii dziecięcej
87 08-12-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych.
88 07-12-2016 Postępowanie konkursowe na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej.
89 06-12-2016 II Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Pediatrii, Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci dla Dzieci Młodszych w Ośrodku Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej
90 28-11-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Oddechowego i Bezdechu Sennego, ul. Mazowiecka 6/8 w Łodzi.
91 21-11-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii
92 21-11-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Izby Przyjęć Centrum Kliniczno - Dydaktycznego
93 21-11-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżuru medycznego w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Oddechowego i Bezdechu Sennego, ul. Mazowiecka 6/8 w Łodzi.
94 16-11-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii
95 15-11-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
96 15-11-2016 Konkurs ofert na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
97 14-11-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego zabezpieczenia potrzeb w zakresie wykonywania i opisów pełnego zakresu badań obrazowych (RTG,USG,CT,NMR – wielorzędowego tomografu komputerowego oraz tomografii rezonansu magnetycznego) w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
98 14-11-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci w Ośrodku Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej, ul. Sporna 36/50 w Łodzi
99 14-11-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii dziecięcej
100 10-11-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
101 04-11-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii
102 02-11-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.
103 27-10-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii
104 21-10-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisów pełnego zakresu badań obrazowych (RTG,USG,CT,NMR – wielorzędowego tomografu komputerowego oraz tomografii rezonansu magnetycznego) w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
105 18-10-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
106 06-10-2016 Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Pediatrii, Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci dla Dzieci Młodszych
107 21-09-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
108 19-09-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
109 12-09-2016 postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
110 12-09-2016 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
111 08-09-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.
112 02-09-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii
113 26-08-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii
114 23-08-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diabetologii
115 20-07-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego
116 20-07-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich na potrzeby Izby Przyjęć Centrum Kliniczno-Dydaktycznego.
117 18-07-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny pielęgniarki/pielęgniarzy
118 14-07-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii
119 11-07-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej
120 07-07-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii
121 27-06-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego
122 21-06-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
123 15-06-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego
124 07-06-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii
125 02-06-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych
126 01-06-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
127 01-06-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradni alergologicznej i chirurgicznej
128 25-05-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
129 25-05-2016 PRZETARG NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
130 25-05-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii
131 18-05-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
132 06-05-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej
133 05-05-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego
134 29-04-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej
135 14-04-2016 Postępowanie konkursowe na wykonanie usług medycznych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu kardiologii w Pracowni Hemodynamiki
136 14-04-2016 Postępowanie konkursowe na wykonanie usług medycznych w zakresie stomatologii w filii w Bełchatowie.
137 13-04-2016 Konkurs ofert w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci w Ośrodku Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej, ul. Sporna 36/50 w Łodzi oraz w zakresie dyżuru medycznego w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Oddechowego i Bezdechu Sennego, ul. Mazowiecka 6/8 w Łodzi.
138 08-04-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni alergologicznej, chirurgicznej, gastroenterologicznej, kardiologicznej, nefrologicznej, reumatologicznej.
139 08-04-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej i pediatrii
140 22-03-2016 Postępowanie konkursowe w zakresie psychiatrii
141 21-03-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
142 14-03-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w pracowni endoskopowej
143 11-03-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Izby Przyjęć Centrum Kliniczno – Dydaktycznego UM w Łodzi.
144 09-03-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w zakresie pediatrii oraz w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych
145 29-02-2016 KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ONKOLOGII I HEMATOLOGII ORAZ OKULISTYKI DZIECIĘCEJ
146 17-02-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii dziecięcej oraz w zakresie pediatrii
147 09-12-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń w zakresie badań genetycznych.
148 08-12-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii.
149 23-11-2015 Objęcie ochroną serwisową systemów GE Infinia Hawkey i Infinia II 3/8 HE4 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
150 20-11-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii
151 09-11-2015 Postępowanie konkursowe w zakresie udzielania świadczeń stomatologicznych.
152 04-11-2015 Postępowanie konkursowe w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Klinik Psychiatrycznych.
153 21-10-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii.
154 07-10-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii.
155 01-10-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii.
156 17-09-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń stomatologicznych.
157 10-09-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń stomatologicznych
158 01-09-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń stomatologicznych.
159 04-08-2015 Konkurs ofert na wykonanie usług medycznych w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją.
160 20-07-2015 Przetarg na wykonanie wewnętrznej instalacji p/poż w budynku Centrum Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej dla Młodzieży w Łodzi, ul. Bardowskiego 1
161 23-06-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Klinik Psychiatrycznych.
162 19-06-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego w specjalności ortodoncji.
163 02-06-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac ortodontycznych i protetycznych.
164 22-04-2015 PISEMNY PRZETARG na podstawie art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego na NAJEM POWIERZCHNI POD MONTAŻ URZĄDZEŃ STACJI TELEFONII KOMÓRKOWEJ
165 16-04-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń z zakresu stomatologii.
166 08-04-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii.
167 17-03-2015 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu prac protetycznych.
168 22-01-2015 Postępowanie konkursowe na leczenie stomatologiczne.
169 11-12-2014 Postępowanie konkursowe na świadczenie usług stomatologicznych.
170 03-12-2014 Postępowanie konkursowe na prace protetyczne.
171 26-11-2014 Postępowanie konkursowe z zakresu leczenia stomatologicznego.
172 19-11-2014 Postępowanie konkursowe na prace protetyczne.
173 07-11-2014 PISEMNY PRZETARG  na podstawie art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego   NA DZIERŻAWĘ TERENU PARKINGU  
174 22-10-2014 Postępowanie konkursowe na prace protetyczne.
175 16-10-2014 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
176 06-10-2014 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.
177 30-09-2014 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologicznej diagnostyki laboratoryjnej oraz badań densytometrycznych
178 10-09-2014 postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich
179 28-08-2014 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych  z zakresu leczenia stomatologicznego - endodoncji.
180 21-07-2014 konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii.
181 11-07-2014 konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie psychiatrii
182 10-07-2014 konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii
183 16-06-2014 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii
184 13-06-2014 PISEMNY PRZETARG NA DZIERŻAWĘ TERENU PARKINGU
185 23-05-2014 konkurs ofert  na świadczenie usług zdrowotnych przez personel medyczny
186 29-04-2014 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego
187 26-03-2014 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji chirurgicznych.
188 04-03-2014 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego
189 24-02-2014 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług medycznych - badań genetycznych
190 24-01-2014 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych
191 08-01-2014 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych
192 08-01-2014 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych
193 27-12-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania prac protetycznych.
194 06-12-2013 POSTĘPOWANIE KONKURSOWE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII - ZNIECZULEŃ OGÓLNYCH
195 22-11-2013 PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ TERMOANEMOMETRU HD2103.2 (DELTA OHM) Z DRUKARKĄ TERMICZNĄ S’PRINT- BT (CUSTOM)
196 13-11-2013 PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ TERMOANEMOMETRU HD2103.2 (DELTA OHM) Z DRUKARKĄ TERMICZNĄ S’PRINT- BT (CUSTOM)
197 17-10-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych
198 14-10-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego
199 04-10-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, foniatrii i audiologii.
200 03-10-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii.
201 25-09-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu dyżurów lekarskich na potrzeby Klinik Psychiatrycznych.
202 23-09-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji pulmonologicznych.
203 09-09-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego
204 02-09-2013 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań genetycznych.
205 08-08-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań genetycznych
206 06-08-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego
207 16-07-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań mammograficznych na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej.
208 09-07-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurologicznych dla dzieci i młodzieży na potrzeby Centrum Medycyny Sportowej.
209 20-06-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczeń psychiatrycznych na potrzeby Oddziałów Psychiatrycznych, dyżurów lekarskich na potrzeby Klinik Psychiatrycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie psychiatrii
210 18-06-2013 Postepowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Klinik Psychiatrycznych.
211 11-06-2013 NA NAJEM WYDZIELONEJ POWIERZCHNI HANDLOWEJ W HOLU BUDYNKU SP ZOZ CSK INSTYTUTU STOMATOLOGII UM PRZY UL. POMORSKIEJ 251 W ŁODZI:
212 10-06-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych i ortodontycznych
213 04-06-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych.
214 19-05-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi .
215 14-05-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Klinik Psychiatrycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  
216 08-05-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie psychologii na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
217 22-04-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi .  
218 22-04-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań elektroencefalograficznych (EEG) na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  
219 15-04-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi .
220 04-04-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w następującym zakresie: Badania genetyczne    
221 27-03-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji okulistycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
222 26-03-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii UM  w Łodzi w następującym zakresie:Badania genetyczne    
223 20-03-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu prac protetycznych przy zastosowaniu skanera wewnątrzustnego C.O.S 3 M  ESPE na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej CentralnegoSzpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  
224 05-03-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi .  
225 12-02-2013 KONKURS NA NAJEM WYDZIELONEJ POWIERZCHNI HANDLOWEJ W HOLU BUDYNKU SP ZOZ CSK INSTYTUTU STOMATOLOGII UM PRZY UL. POMORSKIEJ 251 W ŁODZI:
226 11-02-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w następującym zakresie: Badania genetyczne  
227 08-02-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
228 23-01-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w następującym zakresie: dyżury lekarskie na potrzeby Klinik Psychiatrycznych
229 18-01-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania Tomografii komputerowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.      
230 15-01-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi .  
231 11-01-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w następujących zakresach: - psychoterapii , porad i konsultacji psychologicznych  
232 10-01-2013 KONKURS                               NA NAJEM WYDZIELONEJ POWIERZCHNI HANDLOWEJ O POWIERZCHNI 7,80 M2 W HOLU BUDYNKU SP ZOZ CSK INSTYTUTU STOMATOLOGII UM PRZY UL. POMORSKIEJ 251 W ŁODZI
233 07-01-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ CSK Instytucie Stomatologii UM w Łodzi w następującym zakresie: Badania genetyczne
234 06-01-2013 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego w ramach studiów doktoranckich na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi .
235 19-12-2012 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ CSK Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w następujących zakresach: - psychoterapii , porad i konsultacji psychologicznych
236 17-12-2012 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP  ZOZ CSK Instytucie Stomatologii UM w Łodzi w następującym zakresie: Badania genetyczne
237 11-12-2012 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania zdjęć RTG - stomatologicznych na potrzeby SP ZOZ CSK  Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
238 07-12-2012 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej SP ZOZ CSK Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
239 05-12-2012 KONKURSU OFERT Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii UM w Łodzi w następujących zakresach: świadczenia psychiatryczne na potrzeby Oddziałów Psychiatrycznych, dyżury lekarskie na potrzeby Klinik Psychiatrycznych, ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie psychiatrii.
240 27-11-2012 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczen zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego na potrzeby SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii UM w Łodzi
241 27-11-2012 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji pulmonologicznych na potrzeby SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii UM w Łodzi
242 23-11-2012 KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SP ZOZ CSK INSTYTUCIE STOMATOLOGII UM W ŁODZI W ZAKRESIE - DYŻURY LEKARSKIE NA POTRZEBY KLINIK PSYCHIATRYCZNYCH
243 16-11-2012 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania znieczuleń ogólnych na potrzeby SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii UM w Łodzi
244 12-11-2012 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu prac protetycznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
245 30-10-2012 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwesytetu Medycznego w Łodzi Filia w Skierniewicach
246 10-10-2012 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i jego filii w Bełchatowie i Skierniewicach
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-08-13 11:37:36
Zmianę wprowadził:Dorota Kwiatkowska