Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu
leczenia stomatologicznego
na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i jego filii w Bełchatowie i Skierniewicach


Dokumenty do pobrania:
Konkurs
zmieniona umowa
ogłoszenie o wyniku
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: