Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu
leczenia stomatologicznego w ramach studiów doktoranckich na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi .

Dokumenty do pobrania:
konkurs
ogłoszenie o wyniku
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: