Postępowanie konkursowe
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w następujących zakresach:
- psychoterapii , porad i konsultacji psychologicznych

 


Dokumenty do pobrania:
KONKURS
ogłoszenie o wyniku
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: