Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu leczenia stomatologicznego
na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi .

 


Dokumenty do pobrania:
KONKURS
zmiana w opisie przedmiotu konkursu
ogłoszenie o wyniku
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: