Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu wykonywania
Tomografii komputerowej
na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:
KONKURS
ogłoszenie o wyniku
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: