Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu
Diagnostyki Laboratoryjnej
na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dokumenty do pobrania:
załącznik nr 3
KONKURS
PYTANIE I ODPOWIEDŹ
OGŁOSZENIE O WYNIKU
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: