Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu prac protetycznych przy zastosowaniu
skanera wewnątrzustnego C.O.S 3 M  ESPE
na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
CentralnegoSzpitala Klinicznego
Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 


Dokumenty do pobrania:
KONKURS
konkurs po zmianach
ogłoszenie o wyniku
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: