Postępowanie konkursowe
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Centralnym Szpitalu Klinicznym
Instytucie Stomatologii UM
 w Łodzi w następującym zakresie:Badania genetyczne
 

 


Dokumenty do pobrania:
załącznik nr 3
KONKURS
zmiana terminu składania ofert
OGŁOSZENIE O WYNIKU
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: