Postępowanie konkursowe
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w następującym zakresie:
Badania genetyczne

 

 


Dokumenty do pobrania:
ogłoszenie o wyniku
załącznik nr 3
KONKURS
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: