Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa
na potrzeby
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi .

 


Dokumenty do pobrania:
KONKURS
ogłoszenie o wyniku
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: