Postępowanie konkursowe
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
w zakresie psychologii na potrzeby
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dokumenty do pobrania:
KONKURS
ogłoszenie o wyniku
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: