Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • świadczeń psychiatrycznych na potrzeby Oddziałów Psychiatrycznych,
  • dyżurów lekarskich na potrzeby Klinik Psychiatrycznych,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie psychiatrii

Dokumenty do pobrania:
ogłoszenie o wyniku
swko
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: