Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurologicznych dla dzieci i młodzieży na potrzeby Centrum Medycyny Sportowej.


Dokumenty do pobrania:
specyfikacja
ogłoszenie o wyniku
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2013-08-07 13:44:14
Zmianę wprowadził:Beata Strzelecka