Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań mammograficznych na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej.


Dokumenty do pobrania:
specyfikacja.mammografia
ogłoszenie o wyniku
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2013-08-07 13:44:09
Zmianę wprowadził:Beata Strzelecka