Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich na potrzeby Izby Przyjęć Centrum Kliniczno-Dydaktycznego.
Dokumenty do pobrania:
specyfikacja
wynik
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-08-17 13:16:45
Zmianę wprowadził:Dorota Kwiatkowska