Lp. Data Treść przetargu
1 29-05-2014 dostawa sprzętu medycznego
2 17-04-2014 Dostawa odczynników laboratoryjnych
3 07-04-2014 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 134 000 euro na dostawę środków czystości, higieny osobistej oraz artykułów gospodarczych dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi– sprawa nr 10/ZP/2014.
4 02-04-2014 Dostawa preparatów do immunoterapii i diagnostyki alergologicznej na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.
5 26-03-2014 Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.
6 19-03-2014  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
7 11-03-2014 Transport sanitarny na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
8 05-03-2014 Przebudowa części budynku A-3 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi
9 04-03-2014 Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatora immunochemicznego Architect i1000 na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi
10 11-02-2014 Dostawa odczynników laboratoryjnych
11 10-02-2014 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
12 29-01-2014 Dostawa unitów stomatologicznych z wyposażeniem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
13 22-01-2014 dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu medycznego
14 17-12-2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
15 21-11-2013 Dostawa zestawu aparatury do badań ergospirometrycznych z wyposażeniem na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
16 14-11-2013 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji lokalnej pomieszczeń Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
17 31-10-2013 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną.
18 29-10-2013 Przebudowa pomieszczeń na poziomie 02 w budynku A-3 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi - sprawa nr ZP 21 / 2013
19 29-10-2013 Dostawy generatorów/radiofarmaceutyków/zestawów do znakowania technetem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.
20 09-10-2013 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji lokalnej pomieszczeń Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
21 08-10-2013 Sprzedaż i dostawa produktów leczniczych na potrzeby Apteki  Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.
22 08-10-2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
23 04-09-2013 Dostawa mebli laboratoryjnych oraz dygestorium na potrzebyCentralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.
24 14-08-2013 „Remont pomieszczeń Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi zlokalizowanych w Bełchatowie przy ul. Św. Barbary 1." - sprawa nr ZP 14 / 2013
25 13-08-2013 Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
26 13-08-2013 Dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
27 09-08-2013 Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach związanych z działalnością dydaktyczną budynku A-3 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi
28 06-08-2013 Remont pomieszczeń związanych z działalnością dydaktyczną w budynku A3 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
29 07-06-2013  Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 130 000 euro na dostawę odczynników laboratoryjnych
30 28-05-2013 Nadzór  autorski  wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację szpitalnego systemu informatycznego Eskulap Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
31 13-05-2013 dostawa sprzętu medycznego  
32 29-04-2013 PISEMNY PRZETARG na sprzedaż kompresora stomatologicznego  
33 09-04-2013 Dostawa sprzętu medycznego.
34 05-04-2013 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawy środków czystości, higieny osobistej oraz artykułów gospodarczych dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi. Sprawa nr 3/ZP/2013.
35 19-03-2013 Transport sanitarny na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
36 18-03-2013 Dostawa preparatów do immunoterapii i diagnostyki alergologicznej na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
37 15-03-2013 Dostawa mebli wraz z wyposażaniem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.
38 12-03-2013 Pisemny przetarg na: dzierżawę terenu parkingu
39 23-01-2013 Pisemny przetarg na podstawie art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego pn. Wydzierżawienie powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gastronomiczną Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
40 22-01-2013 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawy druków medycznych i administracyjnych dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi. Sprawa nr 44 / ZP / 2012.
41 08-01-2013 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dozór i obsługę portierni oraz szatni Centralnego Szpitala  Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251   - Sprawa nr 47 / ZP / 2012.
42 10-12-2012 Świadczenie usług serwisowych umożliwiających bieżącą eksploatację zintegrowanego systemu informatycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.
43 27-11-2012 Dostawa odczynników laboratoryjnych.
44 27-11-2012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną zamawiającego.
45 21-11-2012 dostawa sprzętu medycznego
46 12-11-2012 Dostawa sprzetu medycznego na potrzeby SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
47 24-10-2012 Przetarg nieograniczony :  Dostawa mebli wraz z wyposażaniem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.
48 23-10-2012 WYKONANIE REMONTU I ZABUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W ŁODZI PRZY ULICY POMORSKIEJ 251
49 22-10-2012 Dostawa generatorów/radiofarmaceutyków/ zestawów do znakowania technetem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-08-18 07:12:10
Zmianę wprowadził:Agnieszka Dominczyk