Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dozór i obsługę portierni oraz szatni Centralnego Szpitala  Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251  
- Sprawa nr 47 / ZP / 2012.


Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: