Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawy druków medycznych i administracyjnych dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi. Sprawa nr 44 / ZP / 2012.


Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: