Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawy środków czystości, higieny osobistej oraz artykułów gospodarczych dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi. Sprawa nr 3/ZP/2013.


Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu
Zmianę wprowadził: