Remont pomieszczeń związanych z działalnością dydaktyczną w budynku A3 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA POMIESZCZEŃ - poziom 02
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA POMIESZCZEŃ - poziom 01
OPIS TECHNICZNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ZMIANA OGŁOSZENIA
PYTANIA I ODPOWIEDZI
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2014-02-04 12:49:37
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kotynia