Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach związanych z działalnością dydaktyczną budynku A-3 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
OPIS TECHNICZNY
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
PYTANIA I ODPOWIEDZ
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
USYTUOWANIE BUDYNKU I RZUT POMIESZCZEŃ DO WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ
pytania i odpowiedzi
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENI
pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi- zmiana terminu otwarcia
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ogłoszenie o wyniku
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2014-02-04 12:49:44
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kotynia