Dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
MODYFIKACJA PROJEKTU UMOWY
MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 2
PYTANIA I ODPOWIEDZI
ZMIANA OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2013-11-05 09:54:07
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kotynia