Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PYTANIA I ODPOWIEDZI
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
PAKIET 7 MODYFIKACJA
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2014-08-25 13:09:21
Zmianę wprowadził:Katarzyna Konopska