Dostawa mebli laboratoryjnych oraz dygestorium na potrzebyCentralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.


Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ B SIWZ
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2
PYTANIA I ODPOWIEDZI
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2014-01-20 08:58:05
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kotynia