Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji lokalnej pomieszczeń Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
CZĘŚĆ B – OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
RZUT - KLINIKA ORTODONCJI - poziom -01
RZUT - FANTOMY - poziom -02
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
MODYFIKACJA OPISU TECHNICZNEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2014-02-04 12:52:07
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kotynia