Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji lokalnej pomieszczeń Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ B – OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
RZUT - poziom\"0\" - 2 PIĘTRO
RZUT - poziom\"1\" - 3 PIĘTRO
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2014-02-04 12:52:41
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kotynia