Dostawa zestawu aparatury do badań ergospirometrycznych z wyposażeniem na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PYTANIA I ODPOWIEDZI
MODYFIKACJA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - zmiana terminu składania ofert
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2014-02-04 12:51:55
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kotynia